Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

I 28 år, mer än halva mitt liv,har jag hållit på med stenskulptur.Jag har nästan enbart huggit i svensk marmor,men även prövat på italiensk och grekisk marmor samt diabas och granit.

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri