Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

Här visas steg för steg hur en gravsten/skulptur blir till.

 

 

 

Denna gravsten är gjord i sörmländsk marmor och ligger nu på Traryds kyrkogård.

 

 

 

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri