Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Gravvårdar Kontakt Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Minnesstenar för djur Samarbetspartners Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

Här visas steg för steg hur en gravsten/skulptur blir till.

 

 

 

Denna gravsten är gjord i sörmländsk marmor och ligger nu på Traryds kyrkogård.

 

 

 

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri