Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

Ett urval av nya stenar i marmor.

 

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri