Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Gravvårdar Kontakt Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Minnesstenar för djur Samarbetspartners Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

Här är bilder på ett antal halvfärdiga stenar för att ge en uppfattning om vad som kan skapas.Det färdiga konstverket fulländas i samarbete med beställarens önskemål.

Kom ihåg att den svenska marmorn på grund av sin ålder har en enastående hållbarhet.

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri