Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

   Här är bilder på ett antal halvfärdiga stenar för att ge en uppfattning om vad som kan skapas.

    Den svenska marmorn på grund av sin ålder har en enastående hållbarhet.

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri