Sköndals Stenhuggeri

Om företaget Stenskulpturer Om marmor Steg för steg Nya stenar Sven Inge Halvfabrikat Inskriptioner, dikter o.dyl. Skulpturer från olika kulturer

 

 

Jag heter Mikael Högfors och har sysslat med stenskulptur me än 30 år.Min första kontakt med marmor skedde under min konstnärliga utbildning på Steinerseminariet i Järna.

 

Marmorns uttrycksmöjligheter fascinerade mig och jag blev mer eller mindre bergtagen av materialet.Det faktum att materialet är så beständigt bidrog också till skaparglädjen.

 

 

 

 

    

 
Copyright 2007, Sköndals Stenhuggeri